Trang chủ Bảng giá
Biểu phí dịch vụ nhập hàng Aliexpress - Alibaba
Mua hộ hàng Aliexpress tại NEXALOGISTICS được tính như sau: TỔNG CHI PHÍ = TIỀN HÀNG (1) + PHÍ VẬN CHUYỂN MẶC ĐỊNH (2)+ PHÍ MUA HỘ (3) Chi tiết như sau: (1) Tiền hàng: Là giá hàng được niêm yết trên website hoặc giá do Quý khách hàng đã thỏa thuận với nhà cung cấp Trung Quốc. (Nếu quý khách ...
Xem thêm
Biểu phí dịch vụ nhập hàng trung quốc nội địa qua Nexalogistics
(Áp dụng từ ngày 25/02/2024)  Chi phí nhập hàng Trung Quốc 1 đơn hàng qua NEXALOGISTICS được tính như sau: CHI PHÍ NHẬP 1 ĐƠN HÀNG = TIỀN HÀNG (1) + PHÍ VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA TRUNG QUỐC (2) + PHÍ MUA HỘ (3)+ PHÍ BẢO HIỂM (4)(NẾU CÓ) + CƯỚC VẬN CHUYỂN TRUNG QUỐC VỀ VIỆT NAM (5) Chi tiết như ...
Xem thêm